Skip to content

Berbice-nederlandsk–Svensk

Berbice-nederlandsk Svensk
boktu
huku
stoipi
noiti aldrig
alma alla
alén allena
astwɛlɛ, aswɛlɛ, atwɛlɛ alltför
nanaʃi ananas
andrɛ, andri annan
aktitin aton
fan av och från
baki baka
hupl bakring, kakform
bakofu banan
bɛdlɛ be
hau behålla
maklara bereda
klara beredd
futɛlɛ berätta
baliʃ beslutad, beslutat
luru betrakta
bwaru bevara
faʃi binda fast
blaru blad
blɛndɛ blind
blutu blod
blau blå
blaʃi blåsa och andas
buku bok
katún bomull
tafl, taflu bord
tafl duku bordduk
moi bra, god
brɛtɛ bred
brifu brev
brogi bro
bluru, brur bror
brandi bränna
broto bröd
raʃi buller och bullra
pampuna butternutpumpa
brukusaka byxficka
krɛkɛ bäck
strom bäck och flyta
bɛtrɛ bättre
krombu böja
lemuna citron
daka dag
dau dagg
danʃi dansa
eni de
dinggi del
dɛlɛ dela
dida den där, det där
di den, det
dati det
dipu djup
diflu djävul
pubiki docka
mɛsrɛ doktor
doʃi dosa
drunggu drucken
dronggi drunkna
drum drömma
ju du
duku duk
dum dum
stom dumm (och stum?)
duglu dyka
diru dyrbar
dan, dana
ben därinne
doto död
doto död
doro dörr
dofu döv
hɛbɛ ebb
egn egen
ni eller hur?
alfu, elfu elva
en en, ett
en en, ett
falu falla
om farbror och morbror
tanti faster, muster
kongki (komki, Thomas Stolz) fat
arum fattig
faifu, fefu fem
fɛtɛ fet och bli fet
fɛtɛ fett
finggri finger
nanggli fingernagel
fɛndɛ finna
fiolo fiol
peʃi fisk
feʃi fisk
plim fjäder
bodlo flaska
fligi flyga
drifu flyta
speki fläsk
foro framför, före
frutu frukt
fragi fråga
astranti fräck, oförskämd
lɛka ful
folo full
firi fyra
skapu får
tun fält
pondo färja
fɛnsrɛ fönster
bringgi föra med sig
fiʃi förakta
laʃi förbindelse och förbinda
sɛtɛ förbli
frukau, furkau förkylning
floro förlora
eʃti första
frustan, furstan förstå
prubɛrɛ försöka
fudwali förvirra
for(u)ku gaffel
gali galla
hau gammal
pasopo ge akt
snapan gevär
trou gifta sig med
giri girig
bli glad
glaʃi glas
blinggi glänsa
frugɛtɛ, furgɛtɛ glömma
frifu gnida
fluru golv
móroko gomorron och imorgon
nimdali gratis
taka gren
grofu grov
grasa gräs
springhan gräshoppa
grun grön
gautu guld
golu gulden
mali gång
mali gång
dun göra
furfeli, fruferi, furferi, frufɛlɛ ha tråkig, vara trött på något
hawela hacka
hauru hackkniv
hagli hagel
haki hake
halfu halv
hambru hammare
han han (bara för fågler)
haʃti hastig
hutu hatt
sei hav
daki hej
hɛtɛ het
pringgi hoppa
húrun(u), hurnu horn
hondo hund
hóndrutu (så?), hondro hundra
hunggru hunger
hoso hur
hoso, huso hur
hoso hur
hufɛlɛ hur mycket
gati hål
holo hål i marken
fanggi hålla
hari hår
hiri här
hogo hög
horo höra
dungkwati illvillig
gembru ingefära
ja ja
jagi jaga
tigri jaguar
íʃiri järn
kakalaka kackerlacka
kofi kaffe
káukau (så?) kakao
kalkuna kalkon
kam kam
miskín kanske
kandi kant
kaptín kapten
kasabi kassava
gui, gwei kasta
puʃi, puʃiki katt
klup klappa
juku klia
klumpu klump
krau klösa
kunopu knapp
kini knä
koki koka
banana kokbanan
kokonóto (så?) kokosnöt
kumu komma
moku kopp
korku kork
krampu kramp
poto kruka
kriti krut
krabu kräfta
berki kulle
kan kunna
molo kvarn
tafn kväll
kirki, kerki kyrka
domni kyrkoherde
koʃi kyss och kyssa
purkaru kämpa, strida
fulu känna
stoko käpp
kétinggi, ketínggi kätting
kumbuʃi kök
kopu köpa
lampu lampa
landi land
budrufu ledsam
pɛlɛ leka
pɛlɛgutu leksak och musikinstrument
lefu leva
lɛfrɛ lever
strafu lida
gliki lik
lin linje
beki lite
kali (Kalabari) liten
lifu liv
liki ljuga
lekti ljus
loʃi lossa
ruku lukta
kaʃi låda
leni låna
langgi lång (timlig)
bautu lår
latn låta
lahán, lasán lämna
lɛrɛ lära sig
leʃi läsa
ajún lök
manggri mager
mali mala
mama mamma
man man
grondo mark
worum mask
tosn mellan
mɛrɛ mera
mɛndlɛ mitt
korfu mjärde
meli mjöl
lɛkɛ mjölk
pap mos
froto murkna
fɛlɛ mycken
mándaka måndag
manti måne
merki märk
dunggru mörk
kapu mössa
nam namn och benämna
nɛnɛ nej
jɛndɛ ni
negn nio
negntin nitton
pleʃiri njuta, glädja
nau nu
oiti någonsin
nali nål
aʃi när
wanɛrɛ när
sakaduku näsduk
an och
mɛtɛ och och med
mɛtɛ och och med
oko också
apati olik och ifrån varandra
oli olja
furfluktu onnyttig
apl orange
woto, wot, wotro ord
slanggri, slanggi orm
kaʃi ost
keʃi ost
papkái papegoja
papa pappa
pampiri papper
pansolo, parisola parasoll och paraply
paʃi passa
paʃeri passera
meti piga
pili pil
pipa pipa
plɛkɛ plats, ställe
plati platt
plagi plåga
stili post, stolpe
pontu pund
bidaka på dag
alandi på landet
bófnop (så?), bofnu på, uppe
skerimeʃi rakkniv
rustu rasta
skono renlig
tau rep och orm
rebu revben
rei rida
ʃikri riva
raspru rivjärn
wepu ro
rem roder
sopi rom
lupu, rupu ropa
frustu rosta, rostig
loro, rolo rulla
kambru rum
rondo rund
atrɛ, atri rygg och bakom
banggi rädd, vara rädd
tali räkna
skolo räkning och skulder
rekti rätt och på högra sidan
skifu röra, förflytta
kolo rövhål
meʃi sakna
sautu salt
sandi sand
waru sann
skari sax
kiki se
seʃi sex
seʃti sextio
seʃitin sexton
doro sila
ʃi sin, sitt, hans
sewn sju
ʃiki sjuk
ʃinggi sjunga
sewntin sjutton
selfu själv
skarpu skarp och slipa
lɛplɛ sked
leni skissera
kaka skit
kaka skita
sketi skita
hemdu skjorta
skun sko
skundru skonert
skop skovel, spade
laki skratta
skrifu skriva
skiri skura
skorku skurk och skurkartig, oförskämd, ond
skam skämmas
kapu skära
skeri skära, beta, raka
skelpáta (så?) sköldpadda
sɛstɛlɛ sköta sig
trom slag
flutu släppa in vatten
loi smakklös
doni smal
smelti smälta
pin smärta
sɛrɛ smärta
botro smör
gau snabb
snorka snarka
ʃikri socker
sono sol
solati soldat
fegi sopa
besn, besum sopkvast
spigri spik
spoiti spruta
spuku spy
stélinggi spång
stati stad
ten sten
plantsún stickling
riʃi stiga
slup stor roddbåt
groto stor, viktig
dalki, daliki strax, nyligen,
kɛklɛ strida
kausu strump
stifu styv
tan stå
maskono städa och rensa
stisli stärkelse och stärka
tambu stöta, krossa
ʃiri sur
kulu svakla
swɛtɛ svett och svettas
flau svimma
swagri svåger
móljiki (så?) svår, mödosam
sos(o)ro syster
sai
sóloko (så?) sådan
saka säck
bedi säng
maniri sätt
sondaka söndag
sutu söt
deki ta
danggi tack
skalki, skáliki takspån
tapu tappa
tei te
tegn tecken
titi tid och när
koranti tidning
slinggri till vänster
juru timme
gutu ting
tin tio, tia
twéntiki (så?) tjugu
tɛrɛ tjära
tobaku tobak
twarfu, twalfu tolv, tolva
droko torr
dondrodaka torsdag
bákliau (så?) torsk
trap trampa och stå på något
trapu, trap trappa
dri tre
dritin tretton
glofu tro
trombo trumma
gari tråd
hautu trä
bom träd
skopu träda
wai tröska och rensa
swari tung
álala (Kalabari) tunga
twe, twɛ två
ʃepu tvål
waʃi tvätta, städa, bada
kau tügga
doʃti törst
ondro undersida och under
junggu ung
stupu uppehålla sig, stanna
sondro utan
bitmo, bitum utanför
kuiti vad
wati vad
wigi vagga
mu, muti vara tvungen
makandri varandra
idri varje
warum varm
asblifu varsågod
goto vattengrav
watraʃi vattensvin
weki vecka
jabnaki veckelbjörn
bran(di)hautu ved
faru vid
weldri vild
suku vilja
win vin
wɛndɛ vind och luft
won vinna
wiʃi visa
wɛtɛ vit
babiana vrålapa
holwatri, olwatri, holowati, hulwatri våg
weri väder
pata väg
wegi väga
mati vän
frindi vän
drai vända
wakti vänta
grui växa
pálinggi ål
jari år
skɛprɛ åra
akti åtta
airi ägg
geli äggula
kundu (Kalabari) ända
noko ännu
da är
wenʃi önska
lapu örfil
ofru över
ófrumoroko (så?) övermorgon
Advertisements
Schreibe einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: